Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Podmienky preskripcie enterálnej výživy a najčastejšie chyby

AKO PREDPISOVAŤ ENTERÁLNU VÝŽIVU1

 

Protokol iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy:
Hradená liečba prípravkami enterálnej výživy je indikovaná u dospelých pacientov s malnutríciou potvrdenou „Protokolom iniciálnej indikácie ambulantnej enterálnej výživy pre dospelých pacientov“ (ďalej len „Protokol“). Základnou podmienkou hradenej liečby štandardnými polymérnymi, oligomérnymi a orgánovo-špecifickými diétami je vyplnený Protokol uchovávaný v zdravotnej dokumentácii predpisujúceho lekára. Iniciálne sa indikuje enterálna výživa na 31 dní. Podmienkou pokračujúcej hradenej liečby je hodnotenie tolerancie liečby a zhodnotenie prínosu liečby (stabilizácia fyzickej kondície alebo hmotnosti) zdokumentovaného v zdravotnej dokumentácii pacienta, pokračujúca liečba sa môže indikovať najviac na 31 dní. Prípravok Cubitan je určený na diétny režim pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi a jeho indikácia nevyžaduje vyplnenie Protokolu iniciálnej indikácie.

Množstvový limit
Platí tzv. množstvový limit na indikáciu enterálnej výživy ako nutričnej podpory na max. 31 dní – limit L7 a na indikáciu plnej výživy na max. 31 dní – limit L8. Prípravok Cubitan má osobitý množstvový limit L10 – 15 balení na 31 dní. Pri indikovaní nutričnej podpory hradená liečba po šiestich mesiacoch podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Súhlas zdravotnej poisťovne žiada lekár, ktorý indikoval nutričnú podporu. Pri indikovaní plnej výživy hradená liečba nepodlieha súhlasu zdravotnej poistovne. Pre deti do veku 18 rokov a 365 dní sa hradená liečba poskytuje bez predchádzejúceho súhlasu zdravotnej poisťovne a súčasne sa na ňu nevzťahuje množstvový limit L7 a L8. Aktuálne množstvové limity nájdete na stránkach MZ SR - https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-dietetickych-potravin.

Viac informácií o enterálnej výžive a jej preskripcii sa dozviete vo videách TU.

 

CHYBY A OMYLY PRI PRESKRIPCII ENTERÁLNEJ VÝŽIVY2

 

Chyby detegované pri priamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

 • Chýba Protokol č. 2 po každom prerušení preskripcie
 • Chýba záznam v zdravotnej dokumentácii poistenca k dátumu predpisu o predpise dietetika, alebo je len strohé konštatovanie „ predpis dietetika/enterálnej výživy“
 • Chýba zhodnotenie prínosu liečby enterálnou výživou
 • Chýbajú údaje v zdravotnej dokumentácii ako výška, váha, obvod ramena, laboratórne parametre
 • BMI je nesprávne vypočítané
 • BMI >25, bez ďalších laboratórnych parametrov
 • Predpis paušálne onkologickým pacientom, aj keď BMI je v norme a sú bez obtiaží
 • Predpis enterálnej výživy poistencom v DSS/CSS bez toho, aby ich lekár videl
 • Pri preskripčne viazanej enterálnej výžive predpis iného druhu ako odporučil špecialista
 • Predpis bežnej enterálnej výživy diabetikom

 

Chyby detegované pri nepriamej kontrole zdravotnou poisťovňou:

 • Neuvedenie limitu L7/L8
 • Predpis nadlimitného množstva pri L7 aj L8
 • Predpis viackrát počas 1 mesiaca v maximálnom množstve prislúchajúcemu konkrétnemu limitu
 • Predpis na 3 mesiace
 • Chýbajúci súhlas zdravotnej poisťovne s preskripciou po 6 mesiacoch predpisovania
 • Predpis iného dietetika ako je uvedené v súhlasnom stanovisku
 • Prečerpanie schváleného celkového množstva dietetika ako je uvedené v súhlasnom stanovisku zdravotnej poisťovne
 • Ak z kategorizácie vypadne dietetikum, ktoré bolo schválené na výnimku a výnimka nie je dočerpaná, treba žiadať novú výnimku na také dietetikum, ktoré je kategorizované

Aktuálny cenník, portfólio a elektronický protokol - NA STIAHNUTIE TU!

Zmeny úhrad od 1.4.2024 nájdete TU.


Zdroje: 1. Zoznam dietetických potravín plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia,
www.health.gov.sk 2. Kongres SVLS 2020 – Všeobecná zdravotná poistovna, MUDr. Darina Hašcíková

Na stiahnutie
PDF
Príklady vyplnených protokolov13.78 MB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám