Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Séria webinárov o enterálnej výžive

Nutricia Nutričné minimum pre prax je projekt, ktorého cieľom je v sérii troch webinárov ponúknuť zhrnutie aktuálnych poznatkov o problematike malnutrície súvisiacej s ochorením, či možnosti voľby enterálnej výživy a zásady správnej preskripcie.

Zhoršený nutričný stav je znakom mnohých chronicky prebiehajúcich ochorení. Podvyživenému pacientovi sa znižuje kvalita života, horšie reaguje na terapiu a zdravotníckemu systému sa zvyšujú náklady na liečbu základného ochorenia.

Prejsť na webináre

 

Videoprednášky sú zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti podľa vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov. Úspešným absolvovaním AD testov série webinárov, je možné získať 6 kreditov. Akreditácia trvá do 15.12.2021.

 

„V ľudskom organizme nepretržite  prebieha metabolizmus, pri ktorom sa z molekúl výživy uvoľňuje energia na zabezpečenie vitálnych funkcií a substráty na regeneráciu poškodených tkanív, obnovu buniek a dôležitých  cirkulujúcich funkčných proteínov. Ak je prívod molekúl výživy nižší ako sú požiadavky, vzniká malnutrícia.“

Autorka sa klinickej výžive venuje celé desaťročia. Pred rokmi spolu s nebohým prof. Kothajom, MUDr. Kollárikom a MUDr. Gáborom založila SSPEV a zorganizovala 25 medzinárodných odborných konferencií. Ako dlhoročná členka kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny navrhla súčasne platnú ATC klasifikáciu, zaslúžila sa o úhradu enterálnej výživy zdravotnou poisťovňou. Je autorkou 3 monografií o klinickej výžive, kapitol o výžive do monografií z chirurgie, geriatrie, klinickej onkológie, publikovala skoro 150 odborných článkov v domácich a zahraničných odborných časopisoch, má za sebou bohatú prednáškovú aktivitu. Vychovala súčasnú generáciu nutricionistov, ktorí v začatej práci aktívne pokračujú. Ako dôchodkyňa pracuje v NsP Revúca.

 

V spoločnosti Nutricia si tento rok pripomíname 25. výročie na slovenskom trhu a zároveň 125. výročie od svojho založenia. Ako európsky líder prinášame výživu pre lepší a zdravší život a naše produkty pomáhajú miliónom ľudí po celom svete. Vieme, že správna výživa v správnom čase môže ovplyvniť trajektóriu zdravia každého z nás.

 

Na stiahnutie
PDF
Nutricia prehľad prípravkov k 1.7.20211.04 MB
PDF
Nutricia cenník k 1.9.202150.01 KB
PDF
Príručka – Párujúce kódy1.67 MB
PDF
Príručka – Podmienky preskripcie enterálnej výživy1.45 MB
PDF
Protokol iniciálnej indikácie_elektronický1.27 MB
PDF
Príručka – Ukážky vyplneného protokolu iniciálnej indikácie enterálnej výživy7.47 MB
Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.