Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

Pozor! Zmeny úhrad od 1.4.2024

Upozorňujeme na konanie MZ SR č. 1579, ktorým MZ SR od 1.4.2024 zásadne upravuje množstvové limity L7 aj L8 pre enterálnu výživu, čím znižuje počet predpísaných kusov.

Nutričná podpora sa u dospelých pacientov hradí maximálne do 675 kcal/deň. Preskripciu dietetických potravín je možné v rámci rovnakej podskupiny kombinovať, ale nie kumulovať s inými podskupinami. Nutričná podpora sa preskribuje najviac na 31 dní, pričom do maximálneho mesačného limitu L7 (20 925 kcal) je možné predpísať pacientovi ešte inú dietetickú potravinu alebo požiadať poisťovňu o úhradu nad limit.

1. Výživa na popíjanie

Pre plnohodnotnú nutričnú podporu odporúčame v prechodnom období od 1.4.2024 do 30.6.2024 kombinovať bezdoplatkový prípravok Nutridrink Compact Protein 24x125ml s inými prípravkami značky Nutridrink, až do výšky 68 kusov na mesiac. Od 1.7.2024 budú všetky prípravky v portfóliu značky Nutricia dostupné v 4-ks aj 24-ks formáte, pričom väčšie formáty budú všetky bez doplatku.

a) Kombinácia rôznych prípravkov do mesačného limitu L7 = 20 925 kcal

b) Kombinácia rovnakých prípravkov do mesačného limitu L7 = 20 925 kcal

2. Sondová výživa

a) Kombinácia rôznych prípravkov do mesačného limitu L8 = 62 000 kcal

b) L8 bez zmeny od 1.4.2024

 

Aktuálny cenník, portfólio a elektronický protokol - NA STIAHNUTIE TU!

Podmienky preskripcie enterálnej výživy a najčastejšie chyby nájdete TU.

Zoznam dietetických potravín, plne alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia od 1.4.2024, nájdete na stránkach www.health.gov.sk.

 

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám