Vstup len pre odborníkov

Tieto internetové stránky obsahujú informácie, ktoré sú určené výhradne odborníkom v zdravotníctve. Potvrdzujem, že som odborníkom v zdravotníctve.

3 nové špeciálne príchute Nutridrink Compact Protein vybrané pacientmi

Podvýživa je dobre známa ako negatívny prognostický ukazovateľ, najmä u staršej populácie. Napriek dostupnosti jednoduchých skríningových testov zostáva stále veľa prípadov nediagnostikovaných. Je preto dôležité identifikovať príčiny podvýživy, ako napr. zmeny vnímania chuti, ktoré môžu viesť k zníženiu príjmu potravy a chudnutiu.

 

PRÍČINY ZMENY CHUTI1

ZMENY VNÍMANIA CHUTI U SENIOROV2 

Ako ľudia starnú, majú tendenciu viac sedieť a mení sa ich zloženie tela, čo vedie k zvýšeniu telesného tuku a zníženiu svalovej hmoty. Telo reaguje na potrebu menšieho množstva energie znížením chuti do jedla, čo je proces známy ako „anorexia starnutia". Etiológia chudnutia a podvýživy sa u starších ľudí pripisuje psychologickým, fyziologickým a environmentálnym faktorom. Jedným z faktorov podvýživy u seniorov môže byť zmena vo vnímaní chuti.

Strata chuti je narušením schopnosti detekovať sladké, kyslé, slané a horké chute. Poškodené chuťové poháriky znižujú schopnosť starších ľudí rozlišovať medzi základnými chuťami a môžu viesť k zníženiu potešenia z jedla a kvality života. Kumulatívny účinok toho často vedie k zníženiu chuti do jedla, čo vedie k narušenému príjmu potravy a chudnutiu, čo prispieva k podvýžive. K bežným príčinám dysgeúzie patrí slabá orálna hygiena, suchosť v ústach, baktérie v ústach, fajčenie.

 

ZMENY VNÍMANIA CHUTI U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV

U onkologických pacientov môžeme sledovať poruchy vnímania chuti s vysokou prevalenciou, počas chemoterapie v rozmedzí 16 – 70 % a počas rádioterapie 50 – 70 %.3 Zmeny vo vnímaní chutí môžu mať negatívny vplyv na príjem potravy a nutričný stav onkologického pacienta. Často vedú k strate telesnej hmotnosti a tak prispievajú k podvýžive - dôležitému ukazovateľovi mortality, toxicity a odpovede na liečbu.4-6

 

STIMULÁCIA TROJKLANNÉHO NERVU7,8

Špeciálne vyvinuté príchute  HREJIVÝ ZÁZVOR a CHLADIVÉ ČERVENÉ OVOCIE vnímame aj cez trojklaný nerv prostredníctvom  receptorov tepla alebo chladu.8 

Široká ponuka príchutí pomáha pacientovi v užívaní enterálnej výživy, v dosahovaní želaného nutričného príjmu a podporuje zlepšenie klinického výsledku.9,10


LEPŠIA COMPLIANCE PRE ZACHOVANIE SVALOVEJ HMOTY1-4

* ostatné príchute Nutridrink Compact Protein 300 kcal/125 ml


Referencie k článku: 

1. Schiffman SS. Taste and Smell Losses in Normal Aging and Disease, JAMA.1997; 278(16):1357-1362. 2. J. Haines. Malnutrition in the Elderly: Underrecognized and Increasing in Prevalence. Clinical Advisor; 2020: https://www.clinicaladvisor.com/home/topics/geriatrics-information-center/ malnutrition-in-the-elderly-underrecognized-and-increasing-in-prevalence/ 3. Spotten LE, Corish CA, Lorton CM, et al. Subjective and objective taste and smell changes in cancer. Ann Oncol. 2017 March; 28: 969–984. 4. Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. Aging Res. 2012; 11(2):278-296. 5. Hutton JL, Baracos VE, Wismer WV. Chemosensory dysfunction is a primary factor in the evolution of declining nutritional status and quality of life in patients with advanced cancer. J Pain Symptom Manage. 2007 Feb; 33(2):156–165. 6. Sarhill N, Mahmoud F, Walsh D, et al. Evaluation of nutritional status in advanced metastatic cancer. Support Care Cancer.2003 Nov; 11(10):652–659. 7. Liedtke WB, Heller S. TRP Ion Channel Function in Sensory Transduction and Cellular Signaling Cascades, CRC Press/ Taylor & Francis, 2007: chap: 13, 177-189. 8. Tominaga M. Molecular Mechanisms of Trigeminal Nociception and Sensation of Pungency. Chem Senses. 2005 Jan; 30(1):i191-i192.9. https://www.health.gov.sk/Clanok?zkdp202001. Accessed 1.10.2020. 9. Stratton RJ, Elia M. Encouraging appropriate, evidence-based use of oral nutritional supplements. Proc Nutr Soc. 2010; 69(4):477-487. 10. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, et al. Dietary counseling improves patient outcomes: a prospective, randomized, controlled trial in colorectal cancer patients undergoing radiotherapy. J Clin Oncol. 2005; 23(7):1431-1438

Referencie k prípravku Nutridrink Compact Protein:

1. Hubbard GP, Buchan B, Sanders K, et al. Improved compliance and increased intake of energy and protein with a high energy density, low volume multi-nutrient supplement. Proc Nutr Soc. 2010; 69 (OCE2):E164. 2. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing. 2019 Jan 1; 48(1):16-31. 3. Starke J, Schneider H, Alteheld B, et al. Short-term individual nutritional care as part of routine clinical setting improves outcome and quality of life in malnourished medical patients. Clin Nutr. 2011 Apr; 30(2):194-201. 4. Norman K, Kirchner H, Freudenreich M. Three month intervention with protein and energy rich supplements improve muscle function and quality of life in malnourished patients with non-neoplastic gastrointestinal disease—A randomized controlled trial. Clin Nutr. 2008; 27(1):48-56. 5. Smith TR, Cawood AL, Walters ER, et al. Ready-Made Oral Nutritional Supplements Improve Nutritional Outcomes and Reduce Health Care Use— A Randomised Trial in Older Malnourished People in Primary Care. Nutrients. 2020 Feb; 12(2):517.

 

Odběr novinek Nutricia Odber noviniek

Odoslaním tohto formulára súhlasíte s podmienkami ochrany osobných údajov.

Napíšte nám

Odoslaním vyplneného formulára beriete na vedomie, že Vami poskytnuté osobné údaje budú spracované v plnom rozsahu pre účely zodpovedania Vašej otázky. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na našich webových stránkach.